Jakie dokumenty finansowe musi udostępniać duża spółka?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Duże spółki, które notują swoje akcje na giełdzie lub prowadzą działalność na szeroką skalę, muszą regularnie udostępniać różne dokumenty finansowe. Te dokumenty służą do monitorowania stanu finansowego spółki i zapewnienia inwestorom i interesariuszom transparentności i wiarygodności w działaniach spółki.

Poniżej przedstawiono niektóre z dokumentów finansowych, które duże spółki muszą udostępniać:

Sprawozdanie finansowe roczne

Jednym z najważniejszych dokumentów finansowych, które musi udostępniać duża spółka, są sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe składa się z trzech części: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Bilans przedstawia aktywa, pasywa i kapitał spółki na koniec roku finansowego. Rachunek zysków i strat przedstawia przychody i koszty poniesione przez spółkę w danym roku finansowym oraz zysk lub stratę netto. Informacja dodatkowa zawiera dodatkowe informacje, takie jak polityka rachunkowości spółki i informacje o ryzykach związanych z działalnością spółki.

Sprawozdanie kwartalne

Sprawozdanie kwartalne to dokument, który prezentuje wyniki finansowe spółki za okres trzech miesięcy. Spółki notowane na giełdzie są zobowiązane do publikacji takiego sprawozdania co kwartał. Sprawozdanie kwartalne zawiera informacje o przychodach, kosztach, zyskach i stratach spółki za ten okres.

Raport bieżący

Raport bieżący to dokument, który spółka publikuje w przypadku wystąpienia ważnych wydarzeń mających wpływ na jej sytuację finansową. Raport bieżący może dotyczyć np. zmiany w zarządzie, znaczącego kontraktu z klientem lub problemów z dostawcą. Spółki notowane na giełdzie muszą publikować tego typu zapisy w określonych terminach.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności to dokument, który prezentuje działalność spółki w ciągu roku. Sprawozdanie to zawiera informacje o strategii spółki, realizowanych projektach, inwestycjach oraz wynikach finansowych. Sprawozdanie z działalności jest publikowane raz w roku i jest obowiązkowe dla spółek notowanych na giełdzie.

Oświadczenie o wynikach

Oświadczenie o wynikach to dokument, który prezentuje wyniki finansowe spółki za okres 6 miesięcy. Oświadczenie o wynikach jest publikowane przez spółki notowane na giełdzie i zawiera informacje o przychodach, kosztach, zyskach i stratach spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe to dokument, który prezentuje wyniki finansowe grupy spółek zależnych od danej spółki.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Jak wybrać odpowiednią niszczarkę do dokumentów dla twojego biura?
/
Jak wybrać odpowiednią niszczarkę do dokumentów dla twojego biura?
Odkryj kluczowe kryteria wyboru niszczarki do dokumentów odpowiednie dla twojego biura. Dowiedz się więcej o funkcjach, które powinien posiadać idealny model.
Jak efektywne szkolenia mogą zwiększyć rentowność Twojej restauracji?
/
Jak efektywne szkolenia mogą zwiększyć rentowność Twojej restauracji?
Przekonaj się, jak inwestycja w profesjonalne szkolenia pracowników może znacznie zwiększyć dochodowość Twojej restauracji. Porady, przykłady, i konkretne strategie dla branży gastronomicznej.
Pomoc w założeniu firmy – gdzie szukać wsparcia i jakie korzyści przynosi?
/
Pomoc w założeniu firmy – gdzie szukać wsparcia i jakie korzyści przynosi?
Założenie własnej firmy to marzenie wielu ludzi, którzy chcą zrealizować swoje pomysły i rozwijać się zawodowo. Jednym z najważniejszych wyzwań na drodze do sukcesu jest jednak odpowiednie przygotowanie i wdrożenie projektu. W artykule omówimy, gdzie szukać pomocy w założeniu firmy oraz jakie korzyści przynosi taki proces.