Komu przysługuje renta rodzinna?

/
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Renta rodzinna to jedno ze świadczeń wypłacanych przez ZUS. Przysługuje członkom rodziny zmarłego, który w chwili śmierci spełniał określone warunki. W tym artykule wyjaśnimy dokładnie jakie i kto może skorzystać ze świadczenia.

Renta rodzinna – dla kogo i na jakich warunkach?

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci i rodzice zmarłej osoby, a także jej współmałżonek. Rodzina może wnioskować o przyznanie świadczenia, jeśli zmarły:

  • miał prawo do emerytury, spełniał warunki do jej przyznania lub otrzymywał emeryturę pomostową;
  • miał prawo do renty z powodu niezdolności do pracy lub spełniał warunki do jej otrzymania;
  • pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Oprócz tego krewni starający się o przyznanie renty rodzinnej również muszą spełniać określone kryteria.

Współmałżonek

Wdowa lub wdowiec mogą wnioskować o wypłatę świadczenia pod warunkiem, że w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub mieli orzeczoną niezdolność do pracy (ewentualnie ukończyli 50 lat lub stali się niezdolni do pracy maksymalnie 5 lat po śmierci małżonka).

Osoby, które nie ukończyły 50. roku życia, również mogą starać się o rentę rodzinną, jeśli wychowują uprawnione do świadczenia dzieci, wnuki lub rodzeństwo zmarłego nie starsze niż 16 lat (18 lat w przypadku dzieci uczących się). Wdowa lub wdowiec mogą pobierać rentę rodzinną również w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy. Osoby po rozwodzie mają prawo ubiegać się o rentę po zmarłym eksmałżonku tylko w sytuacji, gdy był on zobowiązany wyrokiem sądowym do płacenia na ich rzecz alimentów.

Jeśli wdowa lub wdowiec nie spełniają wymaganych warunków do przyznania świadczenia, ale nie posiadają źródła dochodu niezbędnego do utrzymania się, mogą przez rok korzystać z okresowej renty rodzinnej (2 lata w przypadku osób, które biorą udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do podjęcia pracy).

Rodzice

By uzyskać świadczenie, rodzice muszą spełnić te same warunki, co współmałżonek zmarłego. Co więcej, renta rodzinna może zostać przyznana rodzicom, którzy w znacznej mierze utrzymywali się dzięki wsparciu finansowemu zmarłego syna lub córki.

Dzieci

Renta rodzinna zawsze przysługuje wszystkim dzieciom zmarłego – własnym, przysposobionym, a także dzieciom współmałżonka – do ukończenia przez nie 16 roku życia. W przypadku osób uczących się świadczenie jest wypłacane do czasu ukończenia przez nie 25 lat. Dzieci całkowicie niezdolne do pracy otrzymują rentę bez względu na wiek. Ze świadczenia mogą skorzystać także niepełnoletnie wnuki i rodzeństwo zmarłego przyjęte przez niego na wychowanie minimum rok przed śmiercią.

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania, a także od wysokości świadczenia zmarłego.

Renta rodzinna – dla kogo i na jakich warunkach?

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci i rodzice zmarłej osoby, a także jej współmałżonek. Rodzina może wnioskować o przyznanie świadczenia, jeśli zmarły:

  • miał prawo do emerytury, spełniał warunki do jej przyznania lub otrzymywał emeryturę pomostową;
  • miał prawo do renty z powodu niezdolności do pracy lub spełniał warunki do jej otrzymania;
  • pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Oprócz tego krewni starający się o przyznanie renty rodzinnej również muszą spełniać określone kryteria.

Współmałżonek

Wdowa lub wdowiec mogą wnioskować o wypłatę świadczenia pod warunkiem, że w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub mieli orzeczoną niezdolność do pracy (ewentualnie ukończyli 50 lat lub stali się niezdolni do pracy maksymalnie 5 lat po śmierci małżonka).

Osoby, które nie ukończyły 50. roku życia, również mogą starać się o rentę rodzinną, jeśli wychowują uprawnione do świadczenia dzieci, wnuki lub rodzeństwo zmarłego nie starsze niż 16 lat (18 lat w przypadku dzieci uczących się). Wdowa lub wdowiec mogą pobierać rentę rodzinną również w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy. Osoby po rozwodzie mają prawo ubiegać się o rentę po zmarłym eksmałżonku tylko w sytuacji, gdy był on zobowiązany wyrokiem sądowym do płacenia na ich rzecz alimentów.

Jeśli wdowa lub wdowiec nie spełniają wymaganych warunków do przyznania świadczenia, ale nie posiadają źródła dochodu niezbędnego do utrzymania się, mogą przez rok korzystać z okresowej renty rodzinnej (2 lata w przypadku osób, które biorą udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do podjęcia pracy).

Rodzice

By uzyskać świadczenie, rodzice muszą spełnić te same warunki, co współmałżonek zmarłego. Co więcej, renta rodzinna może zostać przyznana rodzicom, którzy w znacznej mierze utrzymywali się dzięki wsparciu finansowemu zmarłego syna lub córki.

Dzieci

Renta rodzinna zawsze przysługuje wszystkim dzieciom zmarłego – własnym, przysposobionym, a także dzieciom współmałżonka – do ukończenia przez nie 16 roku życia. W przypadku osób uczących się świadczenie jest wypłacane do czasu ukończenia przez nie 25 lat. Dzieci całkowicie niezdolne do pracy otrzymują rentę bez względu na wiek. Ze świadczenia mogą skorzystać także niepełnoletnie wnuki i rodzeństwo zmarłego przyjęte przez niego na wychowanie minimum rok przed śmiercią.

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania, a także od wysokości świadczenia zmarłego.

zdj. główne: Dylan Gillis/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Zalety monitoringu GPS w transporcie ciężarowym: bezpieczeństwo i terminowość dostaw
/
Zalety monitoringu GPS w transporcie ciężarowym: bezpieczeństwo i terminowość dostaw
Dowiedz się, jak monitoring GPS przyczynia się do wyższej efektywności i bezpieczeństwa w transporcie ciężarowym. Poznaj realne korzyści dla dostawców i odbiorców.
<strong>Jakie zadania ma franczyzobiorca?</strong>
/
Jakie zadania ma franczyzobiorca?
Franczyza to model biznesowy, w którym franczyzodawca udziela franczyzobiorcy licencji na swoją markę, know-how i standardy biznesowe w zamian za określone opłaty licencyjne i zgodę na przestrzeganie standardów franczyzowych. Franczyzobiorca prowadzi biznes pod szyldem franczyzodawcy, wykorzystując jego doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Jak dobrze przygotować się do uzyskania kredytu dla swojego biznesu? Poradnik dla przedsiębiorców
/
Jak dobrze przygotować się do uzyskania kredytu dla swojego biznesu? Poradnik dla przedsiębiorców
Wyposaż swój biznes w niezbędne fundusze, dzięki naszym praktycznym poradom dotyczącym uzyskiwania kredytu. Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować wniosek i jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozytywnej decyzji.