Jak zawrzeć intercyzę?

/
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Umowa majątkowa małżeńska w Polsce (potocznie intercyza od łacińskiej nazwy „intercisa”) to jedna z możliwości dopuszczonych przez ustawodawstwo, na podstawie której można wykluczyć powstanie między małżonkami prawnie ustanowionej wspólności majątkowej.

Co daje podpisanie intercyzy?

Dzięki zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej obie strony mogą zabezpieczyć swoje interesy finansowe i materialne po ślubie. Ustawodawca dopuszcza również, aby na podstawie tej samej umowy niezwłocznie nastąpił całkowity rozdział majątków małżonków. W praktyce oznacza to, że cały majątek, jaki każda strona nabyła w czasie trwania małżeństwa, będzie stanowił własność wyłącznie tego małżonka, który go nabył.

Niewątpliwą zaletą podpisania umowy małżeńskiej jest to, że od momentu jej zawarcia każdy z małżonków może dowolnie dysponować swoim majątkiem bez konieczności uzyskania zgody drugiego małżonka czy obciążania jego finansów. W praktyce oznacza to m.in., że każda ze stron może niezależnie uzyskać w banku kredyt, a w przypadku niewypełnienia zobowiązań wynikających z jego warunków odpowiedzialność ponosi tylko ta osoba, która ten kredyt zaciągnęła. Majątkowa umowa małżeńska chroni także majątek jednego z małżonków, w przypadku gdy przeciwko drugiemu toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zawarcie intercyzy zgodnie z prawem

Umowa małżeńska w Polsce, jak wynika z treści art. 47 §1 Kodeksu rodzinnego RP, musi być zawarta w formie aktu notarialnego (w przeciwnym razie intercyza będzie nieprawomocna, a jej postanowienia uznane zostaną za nieważne). Należy również pamiętać, że dokument, o którym mowa w tym artykule, może być podpisany między zainteresowanymi stronami jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

Koszt podpisania intercyzy u notariusza powinien wynosić ok. 400 zł – to maksymalna stawka wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Od taksy notarialnej należy opłacić także 23-procentowy podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (w tym wypadku 38 zł).

Intercyza w Polsce może być w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana. W przypadku rozwiązania umowy w okresie, w którym małżonkowie pozostają w związku małżeńskim, powstaje między nimi wspólność majątkowa, chyba że strony postanowią inaczej.

Intercyza bez zgody małżonka?

Majątkową umowę małżeńską można zawrzeć tylko za dobrowolną zgodą obu stron. Często zdarza się, że jeden z małżonków nie chce nawet słyszeć o podpisaniu intercyzy. W takim przypadku droga do notariusza jest zamknięta i para musi rozstrzygnąć tę sytuację w sądzie. Po skierowaniu stosownego roszczenia do postępowania sądowego sąd wyda orzeczenie uznające roszczenie lub odrzucające je. W samym pozwie powód musi wskazać argumenty, dla których domaga się wprowadzenia rozdzielności majątkowej.

Zdj. główne: Ty Welch/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Jak przygotować się do udziału w targach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego?
/
Jak przygotować się do udziału w targach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego?
Przygotuj się do udziału w targach branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Zdobądź wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesu, poznaj najnowsze trendy i stwórz znakomitą sieć kontaktów.
Rola kancelarii adwokackiej w systemie prawym: Jak adwokaci i prawnicy wpływają na sprawiedliwość i ochronę praw obywateli?
/
Rola kancelarii adwokackiej w systemie prawym: Jak adwokaci i prawnicy wpływają na sprawiedliwość i ochronę praw obywateli?
Kancelarie adwokackie i prawnicy: Ochrona praw i zapewnienie sprawiedliwości dla obywateli.
Usługi adwokata – jakie czynności one obejmują
/
Usługi adwokata – jakie czynności one obejmują
Adwokaci to profesjonaliści, którzy służą pomocą swoim klientom w różnych kwestiach prawnych. Ich rola jest nieoceniona w sytuacjach, w których nie mamy wystarczającej wiedzy ani doświadczenia w sprawach prawnych.